Custom Bg

CARDCERT (Uluslararası Akredite) Onaylı Yaşam Koçluğu Eğitim Programı'mıza katılarak 2 ayın sonunda Uluslararası geçerli sertifika almaya hak kazanırsınız.
 

v YAŞAM KOÇU KİMDİR?

Uluslararası Yaşam Koçluğu Eğitimi ve Sertifikası verme yetkisine sahip bir kurum adına, Yaşam koçluğu yapabilme yetkisine sahip kişisel gelişim uzmanıdır.

Yaşam koçu, Psikologların veya Psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla, psikolojik hastalıklarla ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen insanların hayatında nasıl daha başarılı olabileceğiyle ilgilenir. Tedavi edici değil geliştiricidir.

Psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen bireylerin, hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel bir, kişisel gelişim hizmetidir. 

Günümüz koşulları hızlı değişimlere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bireyler iş yaşamlarında ve özel hayatlarında profesyonel koçluk desteğine ihtiyaç duyabilirler.

 

v YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Yaşam koçluğu içinde her meslekte olduğu gibi eğitim şartı vardır. Fakat hiçbir üniversite bölümünde yaşam koçluğuna dair bir bölüm yoktur. Yaşam koçu olmak isteyen kişi bir bölüm üzerinden mezun olduktan sonra sadece sertifika alarak yaşam koçluğu yapabilir. 

Ø  Bir başkasının tasarladığı ya da başkaları tarafından uygun görülen bir hayatı yaşadığını hisseden ve kendi yaşamı ile ilgili kontrolü eline almak isteyen,

Ø  Yaşam hedeflerini net olarak tanımlayamamış ya da hedef belirlediği halde onlara ulaşmak için gerekli strateji, inanç, cesaret, motivasyon ve desteğe sahip olmayanlar,

Ø  Belirlediği hedeflere ulaştığı halde tatmin olamamış ya da boşluk duygusu hissedenler,

Ø  Yaşamı ile ilgili önemli kararlar almak durumunda olan ve kendisini bu konuda yetersiz algılayanlar,

Ø  Değişime ve gelişmeye açık ve istekli olanlar yaşam koçluğu hizmetinden yararlanabilirler.

Ø  Eğitmenler,

Ø  Psikolojik Danışmanlar,

Ø  Rehber Öğretmenler,

Ø  Psikologlar,

Ø  Öğrenci-Aile konusunda uzmanlaşmak isteyen Koçlar,

Ø  Sağlık çalışanları,

Ø  Kişisel gelişim alanında çalışmak isteyen kişiler ve koçluk bakışıyla kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüm bireyler, Yaşam Koçluğu sertifika programına katılabilirler.

Ø  En az LİSE mezunu herkes katılabilir.

 

v YAŞAM KOÇU OLDUĞUNUZDA;

Ø  Birebir yaşam koçluğu yapabilir

Ø  Kendinize bir koçluk merkezi açabilir

Ø  Hali hazırda açık olan bir merkezde görev alabilir

Ø  Kolejlerde, Etütlerde, Rehabilitasyon Merkezlerinde, Okullarda, Spor Salonlarında kısacası hayatımızın her alanında YAŞAM KOÇLUĞU yapabilirsiniz. 

 

v YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİNİ TAMAMLADIĞINIZDA;

Yaşam Koçluğu eğitimi kişisel hedeflerine ulaşmalarında bireylere bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce insanın, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleri danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri stratejiler haline çevirir.

Yaşam koçluğu, en belirgin tanımı ile hayal etmiş olduğunuz planları gerçekliğe dönüştürmeye yarar Koç olan kişi ile yapılacak olan çalışmalarda, kararsız kalmış olduğunuz ya da sıkışmış olduğunuz noktalarda sizi çıkarmayı amaç edinir.

Ayrıca bu işi yaparken, destek alan kişiye yeni bakış açıları da kazandırmaya çalışır. Her zaman destek alan kişinin düşüncelerine öncelik verilir. Yaşam koçları beden ve akıl rahatsızlıkları ile ilgilenmez.

Ø  Bireysel vizyon ve amaçlar belirlemek.

Ø  Bireylerin daha iyi hedefler belirlemelerine ve hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmak

Ø  Bireylerin yaşamlarını, değerlerini ve öncelikleri çevresinde konumlandırabilmelerini sağlamak

Ø  Bireylerin yaşamlarında önemli değişiklikler yapmalarına ve karar vermelerine yardımcı olmak

Ø  Bireylerin sevdikleri bir yaşamı tasarlamaları ve yaşayabilmeleri konusunda destek vermek

Ø  Bireylerin kariyerlerinde ve işlerinde öne geçmelerine yardımcı olmak

Ø  Bireylerin daha iyi kararlar vermelerini sağlamak

Ø  Bireylerin ilişkilerini geliştirmek

Ø  Bireylerin yaşamlarındaki stresi azaltmak

Ø  Bireylerin daha etkin bir yönetici ve ya işadamı/kadını olmalarına katkıda bulunmak 

 

v YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİM İÇERİKLERİ;

Ø  PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ NELERDİR?

·         Eğitimin misyonu nedir?

·         Eğitimin amacı nedir?

·         Eğitimin süresi nedir?

·         Eğitimde işlenecek başlıklar nelerdir?

·         Eğitim sonunda ne kazanmayı hedefliyoruz?

 

Ø  KOÇLUK NEDİR?

·         Koçluğun tanımı nedir?

·         Koçlukta temel kavramlar nelerdir?

·         Meslek olarak Koçluk ve Resmi Gazetedeki bilgiler nelerdir?

·         Koçluğun tarihçesi nedir?

·         Koçluk nedir ve ne değildir?

·         Koçluk ve terapi arasındaki farklar nelerdir?

·         Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

·         Koçluk çeşitleri nelerdir?

 

Ø  KOÇUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

·         Koçun özellikleri nelerdir?

·         Koçun temel yeterlilikleri nelerdir?

·         Koç nasıl bir duruş sergilemelidir?

 

Ø  KOÇLUKTA ETİK DEĞERLER NELERDİR?

·         Koçlukta etik ilkeler nelerdir?

·         Koçun sahip olması gereken etik değerler nelerdir?

 

Ø   KOÇLUĞA GİRİŞ

·         Koçluk görüşmesinin temel ilkeleri nelerdir?

·         Koçluk ilişkisi kurmada ilke ve tutumlar nelerdir?

·         Tanışma nasıl olur?

·         Kişi ile bağ nasıl kurulur?

·         Güven oluşturma nasıl sağlanır?

·         Koçluk alan kişi ile ilk iletişim-görüşme nasıl olur?

·         Dinleme nedir? Kişi etkin olarak nasıl dinlenir?

·         Konuşmanın esasları nelerdir?

·         İletişim engelleri nelerdir? Engelli iletişim kurulduğunda ne olur?

·         Yansıtma ve pekiştirme nedir? Nasıl yapılır?

·         Koçluk alan kişi ile ilgili gözlem nasıl yapılır? Etkin bir gözlemci nasıl olunur?

·         Yorumlama nedir ve nasıl yapılmalıdır?

·         Koçluk alan kişi ile birlikte hareket etmek nedir?

·         Soru sorma nedir? Türleri ve teknikleri nelerdir? 

·         Koçluk alan kişiden koça gelebilecek sorular neler olabilir?

·         Kelime ve kavramları doğru kullanma neden önemlidir?

 

Ø  KOÇLUKTA DERİNLEŞME-BİREYİ TANIMA VE HAREKETE GEÇİRME

·         Koçluk alan kişinin öğrenme tipi nasıl saptanır?

o   Görseller

o   İşitseller

o   Dokunsallar: 

·         Koçluk alan kişinin kişilik tipi nasıl saptanır?

·         Koçluk alan kişinin inanç kalıpları nasıl saptanır?

·         Değerler neden önemlidir?

·         Koçluk alan kişiden gelebilecek tepkileri nasıl okuyabiliriz?

·         Hedef belirlerken nelere dikkat edilmelidir? Hedef nasıl olmalıdır?

·         SMART Metodu nedir?

·         Koçluk alan kişiyi nasıl harekete geçirebiliriz?

·         Ödev verme nedir?

·         Ödev kontrolleri nasıl yapılır?

·         Görüşmeyi sonlandırma nasıl yapılır?

·         Görüşme zamanı etkin olarak nasıl kullanılır?

 

Ø  KOÇLUK GÖRÜŞMELERİNE GENEL BAKIŞ

·         Görüşme ne sıklıkla düzenlenmelidir ve süresi ne olmalıdır?

·         Görüşme ortamı nasıl olmalıdır?

·         Talep edilecek fiyat nasıl belirlenir?

·         Görüşmede koçluk alan kişi ile yapılacak sözleşme/anlaşma nedir?

·         Hangi kurallar oluşturulacaktır?

·         Kuralların hatırlatılması neden önemlidir?

·         Hangi durumlarda, koçluk alan kişi hangi uzmana yönlendirilir?

·         Süpervizyon nedir? Neden önemlidir?

 

Ø  EĞİTİM KOÇLUĞU GÖRÜŞMELERİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇLAR

·         Koçluk görüşmelerinde kullanılabilecek yöntemler nelerdir?

o   Metafor

o   Yaşam çemberi 

o   Çerçeveleme-yeniden çerçeveleme

o   Çapa atmak 

o   Bireyi tanıma teknikleri

o   I CAN DO (yapabilirim) modeli

o   Koçun kendisini kontrol edebileceği sorular

 

v EĞİTİM SÜRECİ;

70 saat uzaktan, 14 saat online,16 saat yüzyüze. Toplam 100 saat,2 ay.