Custom Bg

MASAL TERAPİSİ


Masal Terapisi, TERAPÖTİK KARAKTERLER VE SÜREÇLER İÇEREN, MASALLARLA YAPILAN BİR OYUN TERAPİSİ TEKNİĞİDİR. Terapi sürecinde kullanılan masalların, çocukların ruh sağlığı gelişimini destekleyici ve tamamlayıcı unsurlar içeren bir altyapıya sahip olması gerekir. Masal terapisi, diğer oyun terapisi teknikleriyle birlikte kullanıldığında çok daha etkin sonuçlar elde edilmektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz; UYUM ve DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI, OTİZM, DİKKAT DAĞINIKLIĞI ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU gibi sorunlarda, ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLARDA, TRAVMALARDA vb. tüm zorlayıcı durumlarda kullanılabilen teknik, çocukları ruhsal yönden koruyucu ve kapsayıcı bir işlevi olduğu için, 2-12 yaş arası tüm çocuklarda, İLKOKUL, ANAOKULLARI ve OYUN GRUPLARINDA da kullanılabilir.

Teknik; bireysel olarak, 8-12 kişilik küçük gruplarla ya da sınıf etkinliği gibi daha büyük gruplarla kullanılabilir. Programda masal terapisinin hangi durumlarda, ne şekilde kullanılacağı; örneklerle, yapılacak egzersizlerle ve 3-6 ve 7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA gerçekleştirilecek 2 grup etkinliğinde UYGULAMALI OLARAK anlatılacaktır.

Masal terapisi çocuklara, tüm yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri gelişimsel sorunları, duygusal, düşünsel ve davranış problemlerini aşmalarını sağlayan başa çıkma becerileri kazandırır. 
Çocuklar, masal karakterleri ile özdeşim kurarak hem iç dünyalarını keşfeder, hem de terapist işlevi gören karakterlerin mesajlarının rehberliğinde PROBLEM ÇÖZME YETİLERİNİ GELİŞTİREREK ruhsal olarak güçlenirler. Hayatla, ilişkilerle, kendileriyle ve yetenekleriyle ilgili YANLIŞ İNANIŞLARINI YENİDEN YAPILANDIRABİLME, olumsuz düşünce ve davranışlarını, sağlıklı olanlarla değiştirebilme ve ÜZÜNTÜ, ÖFKE, KAYGI, KORKU, GÜVENSİZLİK GİBİ OLUMSUZ DUYGULARINI DÖNÜŞTÜREBİLME olanağı bulurlar.

Programın teorik bölümü, 17. yüzyılda İtalya’da yaşamış, tarihte kaydedilmiş ilk masalların yazarı Glambattista Basile’nin kitaplarını irdeleyerek başlayacaktır. Dünya klasiklerinden olan Rapunzel, Sinderella, Hansel ile Gratel, Uyuyan Güzel gibi, FARKLI ÜLKELERE AİT MASALLAR ve onların yazarlarının yaşadıkları ülkelerin toplumsal dinamikleri çalışılacaktır. İtalyan yazar Carlo Collodi’nin Pinokyo’su, İngiliz yazar Lewis Carrol’ın Alice Harikalar Diyarında kitabı, Binbir Gece Masalları’nın Alaaddin’i, Dede Korkut masalları gibi pek çok masal ve onların çocukların ve yetişkinlerin iç dünyaları üzerindeki etkileri analiz edilecektir. MASALLARDAKİ EVRENSEL SEMBOLLER VE KÜLTÜREL MOTİFLER; Kuzey Afrika’dan Norveç’e, Fransa’dan Estonya’ya, Rusya’dan Portekiz’e, İran’dan Kore’ye masal örnekleri çerçevesinde irdelenecektir.
Ayrıca Jung, Kiernan, Sheila Kohler, Lauren Suval, Elizabeth Danish, Robert Epstein, Kimberly Wallestone, John Green, Stacy Conradt, Lauren Mills, Hans Dieckmann gibi, masalların, ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ VE PSİKOTERAPİDEKİ ETKİNLİĞİNİ çalışan araştırmacıların, uzmanların makalelerinden bölümler aktarılacaktır.

Programın bir bölümünde ise; çocukların ruh sağlığını iyileştirici, yeti ve becerilerini geliştirici etkileri olan 7 TERAPÖTİK MASAL İŞLENECEKTİR. Çocukların karar verebilme, sorumluluk alma, problem çözme, işbirliği yapabilme, ekip içerisinde görev alma, sağlıklı arkadaş ve aile ilişkileri geliştirebilme, zaman yönetimi ve geleceğe ilişkin program yapabilme becerilerini geliştirmeye yönelik yazılmış olan masallarda ayrıca; kardeş kıskançlığı, boşanma, yas ve öfke, hüzün gibi olumsuz duyguları dönüştürebilme konuları işlenmiştir. Bunların dışında “hayır” diyebilme, kendini koruyabilme, sağlıklı iletişim, özgüven ve beden algısı gibi konular da ele alınmaktadır.