Custom Bg

M.E.B. ve BilginetAkademi iş birliği ile İNSAN KAYNAKLARI Uzaktan Eğitim Programı’na katılarak 2 ayın sonunda MEB ONAYLI sertifika almaya hak kazanırsınız.

 

 

v İNSAN KAYNAKLARI UZMANI NEDİR?


Bir firmanın personel ve işveren arasındaki ilişkinin köprüsü olarak tanımlayabileceğimiz meslektir.

 

v İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR;


En az Lise mezunu herkes.

 

v İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKASININ KULLANIM ALANLARI;


Ø Özel istihdam Bürolarında

Ø İK Danışmanlık Merkezlerinde

Ø İşe alım ve işten çıkarma olan bütün kurumlarda

Ø Bordrolama ve Özlük işlerinde

Ø Tüm İK Departmanlarında çalışabilirsiniz.

 

v İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİNİ TAMAMLADIĞINIZDA;


Bir işletmede gereken insan kaynağının sağlanması,eğitimi, organizasyondaki yer ve görevinin planlanmasını sağlar. Bununla birlikte işletmelerin organizasyonel örgütlenme ve yönetilmesindeki politikaların belirlenmesini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

Tüm bu yönleriyle talebi çok yüksek meslek dallarından biridir.

 

v  İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM İÇERİKLERİ;


Ø  İK planlama ve işe yerleştirme

Ø İş Analizi

Ø Mülakat Teknikleri

Ø Eğitim Planlama ve Oryantasyon

Ø Performans Değerlendirme

Ø Motivasyon Yönetimi

Ø Kariyer Planlama

Ø İş Değerleme, Ücret Yönetimi

Ø İş Kanunu

Ø Personel ve Özlük İşleri

Ø Etkili İletişim ve Liderlik

 

v İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM SÜRESİ;


68 saat uzaktan, 12 saat online,16 saat yüzyüze. Toplam 96 saat,2 ay.