Custom Bg

Türk Sağlık Vakfı Üniversitesi ve Bilginet Akademi iş birliği ile DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU Uzaktan Eğitim Programı’na katılarak 2 ayın sonunda, TÜRK SAĞLIK VAKFI ONAYLI sertifika almaya hak kazanırsınız.

 

 

v DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU NEDİR?

 

Gecikmiş konuşma, artikülasyon bozukluğu (harf söyleyememe), kekemelik, hızlı bozuk konuşma, otizme bağlı oluşan konuşma bozukluğu ve ses bozukluğu çocuklarda yaygın olarak görülen konuşma bozuklukları arasındadır.

 

Kekemelik, özellikle 2-5 yaş aralığındaki çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir akıcılık bozukluğudur.

 

Artikülasyon bozukluğu çocuğun belirli sesleri (harfleri) doğru şekilde üretememesi olarak tanımlanır. 

 

Gecikmiş dil, çocuğun anlama ve kendini ifade etme becerilerinin yaşıtlarının gerisinde olması anlamına gelmektedir. 

 

Hızlı bozuk konuşma, kişinin normalden hızlı konuşması sebebiyle ortaya çıkan takılma, ses-hece atma, sözcük tekrarı gibi akıcısızlık problemlerinin görüldüğü bir konuşma problemidir.

 

Dil ve konuşma Bozukluklarının neler olduğunu öğreneceğiz.

 

v DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR;

 

Ø  Okul Öncesi Öğretmenliği

Ø  Ana Okulu Öğretmenliği

Ø  Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

Ø  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Ø  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Ø  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Ø  Sınıf Öğretmenliği

Ø  İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

Ø  Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

Ø  Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

Ø  Türk Dili ve Edebiyatı

Ø  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Ø  Türkçe Öğretmenliği

Ø  Dilbilim

Ø  Müzikoloji / Şan

Ø  Müzik öğretmenliği

Ø  Tıp Doktoru

Ø  15- Fizyoterapi

Ø  Psikoloji

Ø  Sosyoloji

Ø  Sosyal Hizmet uzmanı VB. BÖLÜM MEZUNLARI

Ø  SADECE LİSANS MEZUNLARI

 

v DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU EĞİTİMİNİ TAMAMLADIĞINIZDA;


Ø  Dil ve Konuşma Bozuklukları tanıyabilme bilgisine, becerisine ve yetkinliğine sahip olacak,

Ø  Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine destekleyici bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olacak,

Ø  Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine sağaltım ve eğitimi yapabilecek,

Ø  Dil ve Konuşma Bozukluklarını bilimsel ölçütlerde değerlendirebilme bilgisine becerisine ve yetkinliğine sahip olacak,

Ø  Dil ve Konuşma Bozukluklarında bilimsel araştırmaları hazırlayarak uygulayan ve araştırma sonuçları objektif bir şekilde değerlendirecek,

Ø  Mesleğin gerektirdiği ahlaki kurallarla karşı duyarlı olacak,

Ø  Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili kurumlara yönlendirebilen meslek elemanı yetiştirebileceksiniz.

 

v DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU EĞİTİM İÇERİKLERİ;


Ø  Dil Ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış

Ø  Dil Ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireylerin Eğitimleri

Ø  Dil Ve Konuşma Bozukluklarını Değerlendirme

Ø  Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri Ve Apraksi

Ø  Edinilmiş Dil Bozukluğu, Afazi

Ø  Gecikmiş Dil Ve Konuşma Ve Özgül Dil Bozukluğu

Ø  Artikülasyon (Eklemleme, Boğumlama, Oynaklama) Ve Fonolojik Bozukluk

Ø  Ses Bozuklukları 83 9. Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı-Bozuk Konuşma)

Ø  Çocuklarda Sosyal İletişim Bozukluğu

Ø  Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Ø  Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozukluğu

Ø  İşitme Kaybına Bağlı Dil Ve Konuşma Sorunları

Ø  Otizm

Ø  Travmatik Beyin Hasarı

 

v DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU EĞİTİM SÜRESİ;

68 Saat Uzaktan + 16 Saat Yüz yüze Süpervizyon Eğitimi + 12 Saat Online Eğitim. Toplam 96 saat, 3 ay.

 

v EĞİTMENİMİZ İlker KÜÇÜK’tür.

 

v TÜRK SAĞLIK VAKFI ONAYLI.