Custom Bg

MEB ve Bilginet Akademi iş birliği ile Aile Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Programı’na katılarak, 4.5 ayın sonunda MEB ONAYLI sertifika almaya hak kazanırsınız.

 

 

v AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR?

İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde kilit bir role sahip olan Danışmanlardır.

Bu süreçlerde aile içindeki tüm bireylerin psikolojik sorunlarına destek olmakla birlikte, aile çevresindeki kişiler arasında yaşanan sorunları çözmesinde de destek olmaktadır.

 

v AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR;

Ø  Tıp

Ø  Hemşire

Ø  Psikoloji

Ø  Sosyoloji

Ø  PDR

Ø  Çocuk Gelişimi

Ø  Sosyal Hizmetler Bölümü LİSANS Mezunları

 

v AİLE DANIŞMANLIĞI OLDUĞUNUZDA;

Ø  Adliyelerde Bilirkişilik yapılabilir (Boşanma Davalarında)

Ø  Belediyelerin kadın ve aile sağlığı merkezlerinde çalışılabilir

Ø  Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışabilir

Ø  Açılmış Aile Danışmanlığı Merkezlerinde çalışabilir

Ø  Kendinize ait Aile Danışmanlığı Merkezi açabilirsiniz.

 

v AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİ TAMAMLADIĞINIZDA;

Aile danışmanlığında kişiler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken danışman, kişilerden her birinin;

Ø  Diğerlerini saygı ile dinlemesine,

Ø  Diğerlerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına,

Ø  Soruna yönelik olarak konuşmasına,

Ø  Diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine,

Ø  Diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,

Ø  Diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,

Ø  Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.

 

v AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM İÇERİKLERİ;

§  GELİŞİM DÖNEMLERİNİ TAKİP ETMEK/GELİŞİM ALANLARI

ü  Gelişim ile ilgili temel kavramlar

ü  Gelişim dönemleri

ü  Gelişim ilkeleri

ü  Gelişime etki eden faktörler

ü  Gelişim alanları


§  GENÇLİK ÇAĞI GELİŞİM ÖZELLİKLERİNİ TAKİP ETMEK/GENÇLİK DÖNEMİ

ü  Ergenlik dönemi

ü  Ergenlik döneminin özellikleri

ü  Ergenlik sürecini etkileyen faktörler

ü  Ergenlik dönemi sorunları

ü  Ergenlik çağı gelişim özellikleri


§  AİLE OLMA SÜRECİNDE DESTEK OLMAK/AİLE OLMA

ü  Eşi tanımada aşamalar

ü  Evlilikte eş seçme

ü  Evlilik koşullar

ü  Evlilik zamanının saptanması

ü  Evliliği geciktiren kişilik özellikler

ü  Evlilikte uyum ve dayanışma

ü  Evlilikte sorun yaratan konular

ü  Evlilikte bunalım

ü  Evlendirme yönetmeliği


§  DEĞİŞEN TOPLUMUN AİLE YAPISINA ETKİLERİNİ TESPİT ETMEK/AİLE YAPISI

ü  Aile yapısı

ü  Ailede İletişim

ü  Aile ilişkileri


§  ÇOCUKTA GÖRÜLEN UYUM PROBLEMLERİNE UZMANLA BİRLİKTE ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAK/UYUM PROBLEMLERİ

ü  Çocukları yetişkinlerden ayıran özellikler ve çocuk uyumunda sağlık etkenleri

ü  Aile içi ilişkiler ve tutum

ü  Çocukluk dönemleri

ü  Çocuk ruh sağlığına ilişkin psikopatolojik durumlar

ü  Çocuk ruh sağlığında koruma (PROFİLAKSİ) yaklaşımı

ü  Çocuklarda uyum ve uyumsuzluk


§  YAŞLILIKTA GÖRÜLEN UYUM PROBLEMLERİNE BİRLİKTE ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAK

ü  Yaşlılık kavramı

ü  Gerentoloji

ü  Yaşlılıkta yaşam durumu, yaşam süreci, yaşam stili

ü  Kişinin özellikleri ve sosyal uyumu

ü  Yaşlılıkta ruh sağlığı

ü  Yaşlılık dönemi özellikleri

ü  Yaşlılığın sistemlere olan etkisi ve hastalıklar

ü  Yaşlılıkla beraber oluşan psikolojik sorunlar

ü  Toplumun yaşlılara bakış açısı

ü  Türkiye’de yaşlılık alanında sosyal hizmet uygulamaları

ü  İyi yaşlanmak ve iyi bir yaşlılık


§  SOSYAL VAKA VERİLERİNİ KAYDETMEK/SOSYAL VAKA

ü  Bireyi tanıma

ü  Veri toplama yöntemleri


§  AİLE DANIŞMANLIĞINDA TERAPOTİK SÜREÇ VE ÖNCÜ YAKLAŞIMLAR

ü  Aile Danışmanlığı kuramları

ü  Aile danışması kuramları


§  AİLE DANIŞMANLIĞINDA POSTMODERN YAKLAŞIMLAR

ü  Aile tanımı ve işlevleri

ü  Aile terapileri

ü  Aile ve çift terapisinde temel tanım ve kavramlar

ü  Aile ve çift terapisinde kullanılan yaklaşmalar

ü  Günümüzde kullanılan başlıca Aile Terapisi modelleri


§  AİLE DANIŞMANLIĞINDA KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR

ü  Çiftlerde ve çift terapisinde duygu

ü  Psikodinamik yaklaşım


§  TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİNİ UYGULAMAK

ü  Temel psikolojik danışmanlık becerileri

ü  Psikolojik danışma

ü  Aile danışması sürecinin ana bölümleri

ü  Etkili bir danışma için gereken terapötik beceri

ü  Aile danışmanının rol ve fonksiyonları

ü  Aile danışmanlığında etik ilkeler


§  AİLE DANIŞMANLIĞINDA KRİZ VE KRİZ YÖNETİMİ

ü  Aile terapisi ve sistem anlayışı

ü  Kriz döneminde aile ile çalışma

ü  Kronik hastalıklar ve aile bütünü

ü  Kayıp ve yas sürecinde aile ile çalışma

ü  Ailelerle bilişsel yaş terapisi

ü  Boşanma

ü  Aldatma


§  ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ

ü  Çocuk tanımı nedir

ü  Çocuk konusundaki yaklaşımlar

ü  Çocuk hakları

ü  Çocuk hukuku

ü  Çocuğun aile içinde korunması

ü  Uluslararası belgeler ve ailenin korunması

ü  Ülkemizdeki yasalar


§  İHMAL VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLARA UZMANLA BİRLİKTE ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAK

ü  İhmal ve istismara uğramış çocuklar

ü  Fiziksel ihmal ve istismara uğramış çocuklar

ü  Cinsel ihmal ve istismara uğramış çocuklar

ü  Duygusal ve psikolojik istismara uğramış çocuklar

ü  Ekonomik istismara uğramış çocuklar


§  ÇİFT İLİŞKİSİNİ ETKİLEYEN SORUNLARA ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAK

ü  Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması

ü  Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler

ü  Cinsel işlev bozuklukları


§  MESLEK ETİĞİ

ü  Etik kavramı

ü  Meslek etiği

ü  İş yerinde etik ortam sağlamak


§  ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

ü  Araştırma teknikleri

ü  Rapor yazma

 

v AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM SÜRECİ;

464 Saat,4.5 ay.

 

v EĞİTMENİMİZ İlker KÜÇÜK’tür.

 

v MEB ONAYLI