Custom Bg


2015 yılında Sağlık ve Eğitim alanındaki profesyonellerin kurmuş olduğu, "Eğitim ve Eğitmenlerin kalitesi" ilkesiyle yola çıkmış, Sertifikasyon için geçerli olan eğitimleri, Uluslararası standartlarda verilmesini sağlayan kurumlar ile işbirliği yaparak, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiş bir kurum olmakla birlikte, internet bağlantınız olan her yerden, zaman ve mekân kısıtlamasından bağımsız olarak eğitim alabilmenize olanak sunan yeni nesil eğitim platformudur.


Önceliklerimiz;

Ø  Eğitim ve Eğitmenlerin kalitesi !!!

Ø  Zamanın önemi,

Ø  Öğretim Teknikleri.


Misyonumuz;

Bilginet Akademi, toplumun gereksinim duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip insan gücünü ülkemize kazandırarak, bu misyonu, eğitimini verdiği tüm programlar ile Ülke ekonomisinin işlerliği için nitelikli bireyler yetiştirmekle sürdürecektir.

Dersler, ofline, online canlı ve yüzyüze eğitim gibi çoklu ortamlarla zenginleştirilerek, kursiyerlerin çoklu duyusuna hitap edecek şekilde sunulmaktadır. Bu şekilde çalışma koşulları, sağlık sorunları, konaklama ve ulaşım gibi sınırlılığı olan bireylerin, eğitim alabilmelerine olanak sağlamayı kendine görev edinmiştir.


Vizyonumuz;

Bilginet Akademi, yüzyılın değişen, bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, sorumluluklarına duyarlı, takım çalışmasına ve paylaşma kültürüne yatkın ve inisiyatif sahibi bireylerin yetiştiği, alanında sadece ülkemizde değil tüm dünyada lider bir uzaktan eğitim kurumu olmaktır.

Aynı zamanda öğrencilerin e-öğrenme ortamında yaratıcı düşünen, sosyal olarak var olduğu, bulunduğu ortama uyum sağlayan, iletişimi yüksek, teknolojiyi etkin kullanabilen, eleştirebilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bilginet Akademi, kursiyeriyle, öğreticisiyle, destek personeliyle ve yöneticisiyle gerek Bilginet Akademi Eğitim Merkezi'nde gerekse tüm Türkiye'de uzaktan eğitim kültürünün gelişmesinde öncü olmayı hedeflemektedir.